Uniek VerbondDisclaimer Uniek Verbond

Algemene informatie

Uniek Verbond heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van Uniek Verbond. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van Uniek Verbond liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Uniek Verbond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Uniek Verbond is voor uw eigen rekening en risico. Uniek Verbond sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website en het gebruik van de daar verkregen informatie uit.

Toegang

Uniek Verbond behoudt zich het recht voor om gebruikers, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen