Uniek VerbondIntroductie

Uniek Verbond wil dat regering en Tweede Kamer meer prioriteit geven aan maatregelen om de opwarming van de aarde te stoppen. Als we kijken naar rapportages van het IPCC, de gemaakte afspraken bij de Klimaattop van Parijs en de vorderingen die Nederland heeft gemaakt op het terrein van emissiereductie dan staan we op een duidelijke achterstand. Geen beste introductie voor ons land.

In de onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota 2023 wordt opnieuw een hele serie klimaat-maatregelen voorgesteld die, bij ongewijzigde invoering, leiden tot een reductie van 55 à 60% in 2030. Dat ligt bewust boven de afspraak voor dat jaar wetende dat er tijdens de behandeling en goedkeuring in de Tweede Kamer via amendering nog flink wat gewijzigd wordt aan de omvang.

Dat is onderdeel van het normale politieke proces, maar het is ook de reden waarom we met de maatregelen tot-nu-toe die achterstand hebben opgelopen.

Er zijn, los van de regeringspartijen, te weinig andere partijen die deze klimaat-maatregelen ten volle ondersteunen waardoor we te kleine stappen maken en het veel te lang duurt om het beoogde resultaat te halen.

Uniek Verbond wil in eerste instantie aanjager zijn van die activiteiten en processen om er voor te zorgen dat we de klimaatafspraken zeker gaan halen.

Als u dezelfde mening heeft ga dan naar Klimaat Petitie  en teken nu.

Introductie nieuwe partij?

Eigenlijk wil Uniek Verbond rechtstreeks invloed uitoefenen op dat politieke proces, maar daarvoor moeten we wel in de Tweede Kamer zitten. Tot voor kort was 2025 de volgende mogelijkheid om dat te realiseren. Door de val van het kabinet (7 juli j.l.), verkiezingen medio november en een aantal maanden formeren zal, als de volgende regering de volle 4 jaar uitzit, die kans pas in 2028 komen. Dat geeft wat meer lucht, maar de klus wordt er niet minder door.

Als initiatiefnemer hoop ik dat we op korte termijn kunnen beschikken over een grote groep mensen, die daarover mee wil praten.

Doet u ook mee?  Ga dan naar De Toekomst van Uniek Verbond.

Of dat uiteindelijk ook gaat leiden tot een politieke partij moeten we even afwachten, maar als het zover komt zal heel Nederland daar zeker van horen en een flink deel wellicht ook bij horen.

 

Hans van der Kraats