Uniek VerbondPrivacy Statement Uniek Verbond

Uniek Verbond is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht,  gevestigd in de gemeente Haarlem.

Uniek Verbond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90886852. Het adres van Uniek Verbond is Claus Sluterweg 261, 2012 WS  Haarlem.

Via e-mail is Uniek Verbond te bereiken op info@uniekverbond.nl.

Welke soorten persoonsgegevens worden door Uniek Verbond verwerkt?

 • De contactinformatie van personen die hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen;
 • De contactinformatie van personen die contact hebben gezocht met Uniek Verbond;
 • De NAW-gegevens, betalingsgegevens, politieke achtergrond, opleiding en vaardigheden van personen die zich hebben aangemeld als lid;
 • De NAW-gegevens, betalingsgegevens, politieke achtergrond, opleiding en vaardigheden van leden van Uniek Verbond;
 • De naam en betalingsgegevens van donateurs.

Op welke grondslag verwerkt Uniek Verbond uw persoonsgegevens?

 • De contactinformatie van personen die hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen op grondslag van toestemming;
 • De persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld als lid op grondslag van uitvoering van een overeenkomst;
 • De persoonsgegevens van leden van Uniek Verbond op grondslag van uitvoering van een overeenkomst;
 • De persoonsgegevens van donateurs op grondslag van een wettelijke verplichting.

Voor welke doeleinden verwerkt Uniek Verbond persoonsgegevens?

 • Contactinformatie van personen die hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen wordt verwerkt om de nieuwsbrief naar deze personen te verzenden;
 • De persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld als lid om de aanmelding te kunnen verwerken;
 • De persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld om te verifiëren of die voldoen aan de statutaire eisen om lid te worden van Uniek Verbond;
 • De persoonsgegevens van leden voor het op de hoogte houden van onze activiteiten en om leden te betrekken bij onze nationale en lokale afdelingen;
 • De persoonsgegevens van leden op het moment dat deze aangeven dat ze aan de slag willen als vrijwilliger om deze inspanningen te kunnen coördineren;
 • De persoonsgegevens van leden voor data analyse, hierbij zullen we persoonsgegevens altijd eerst aggregeren en anonimiseren;
 • De betalingsgegevens van leden om de contributie te kunnen innen;
 • De persoonsgegevens van donateurs om te voldoen aan de Wet transparantie maatschappelijke organisaties.

Op welke wijze beveiligt Uniek Verbond persoonsgegevens?

 • De medewerkers en vrijwilligers die namens Uniek Verbond persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht;
 • Uniek Verbond werkt alleen met externe verwerkers die voldoen aan de AVG en de gangbare eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Externe verwerkers Uniek Verbond

Uniek Verbond maakt gebruik van de volgende externe verwerker(s):

 • Als u als lid een actieve rol oppakt binnen Uniek Verbond wordt u voorzien van een account voor interne communicatie en samenwerking. Afhankelijk van de platforms die u gebruikt zijn de voorwaarden van dat platform van toepassing en kan Uniek Verbond de data die het gebruik van het account oplevert toepassen voor verschillende doeleinden. Voorbeelden van dit soort doeleinden zijn het verwijderen van ongebruikte accounts of het verbeteren van de dienstverlening.

Voor welke periode worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u lid, supporter of vrijwilliger bent van Uniek Verbond. Als u uw verbintenis met onze organisatie beëindigt worden uw persoonsgegevens vanzelfsprekend verwijderd tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren.

Contactinformatie

Contactpersoon voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van privacy rechten: hiervoor kunt U contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Ook voor algemene vragen over de wijze waarop Uniek Verbond met persoonsgegevens omgaat kunt u bij die functionaris terecht (fg@uniekverbond.nl).